Arxiu cos creació pensament
L'animal a l'esquena 2001-2010
Docs
cat | cast | eng 
 Epistolari Manila 
(Residència Creació )

L'animal a l'esquena (Celrà)
Del 10/05/2021 al 29/05/2021
Presentació:
El 29/05/2021 a les 19:00 a L'animal a l'esquena (Celrà)

Catalina Julve


ico L’artista plàstica Catalina Julve tindrà diferents moments de treball del seu nou projecte “Epistolari Manila”.Part 1 EPISTOLARI
Febrer 2021
(Des de Mallorca)

Realització d’un epistolari entre l’artista - remitent des del seu lloc habitual de creació i el lloc de residència artística, (artista - destinatari) de manera que el remitent i el destinatari seran la mateixa persona que es trasllada per obrir la seva correspondència en un espai que no és el seu lloc de residència habitual i que esdevindrà espai de creació.
Ja sigui a través de textos, imatges, i/o objectes, les cartes enviades per l’artista-remitent proposen un imaginari que, en el context de L’animal estableixen una primera comunicació i relació entre els diferents espais de creació i l’artista, alhora que aporten un suport tècnic en el qual executar posteriorment la part gràfica i visual del projecte.

Part 2 RECERCA
1 al 6 març 2021
(Des de L’animal)

Des d’aquest punt , i un cop rebudes i obertes les cartes al seu lloc de destí, es farà recerca amb l’ajuda de bibliografia i l’arxiu fotogràfic de L’animal per enfocar el projecte cap a una temàtica concreta que pugui sorgir entre el nou espai de residència, l’epistolari rebut i tot el material que generi un punt de partida o fil conductor des d’on projectar i executar la tercera i més determinant part de la proposta.

Part 3 DIBUIX
10 al 29 maig 2021
(Des de L’animal)
Dibuixar en els fulls de paper rebuts dins les cartes a partir del que puguin evocar els seus textos o la tasca de recerca de la segona part del projecte.
Construcció d’un paper-vela de grans dimensions enganxant- los un a l’altre i valorar la possible aportació de tècniques audiovisuals com la video-projecció, etc.