Arxiu cos creació pensament
L'animal a l'esquena 2001-2010
Docs
cat | cast | eng 
 AHA (Antes Haciamos Análogos) 
(Residència Creació )

L'animal a l'esquena (Celrà)
Del 05/09/2022 al 10/09/2022

Miquel Fiol, Dani Claret


ico Què fem amb aquestes vides que no volem?
Who has d'accedir a be well in a world that is so sick?
La idea parteix del conflicte que es genera quan dues realitats es troben, xoquen, coincideixen al mateix lloc amb mirades diferents. Com que la pulsió d'un cos s'adapta a situacions que aquest no és capaç de concebre. Com si la raó escapés de la raó.
Qui té el poder de canviar la mirada? Hi ha certa dificultat a l'hora de percebre amb empatia una altra veritat? La percepció duna realitat no hauria de ser qüestionable. Aleshores, com ens relacionem?El procés perceptiu en una persona és actiu i complex des del punt de vista psicològic; la persona, com a ésser propositiu, busca i estructura les seves percepcions implicant alhora processos cognitius, emocionals, interpretatius i avaluatius que s'associen a aquestes percepcions. Les vivències/experiències de l'emissor i el receptor afecten/infecten la percepció. Realment no entens un antagonista fins que entens què és un protagonista en la seva pròpia versió del món. Hi ha dos costats a cada història
El diàleg entre dos llenguatges diferents, so i cos, que presenten dues experiències diferents davant de la creació artística. La coexistència daquestes dues poètiques, que pot fluir o generar conflicte. I com conviuen en aquest diàleg sabent que un mateix accident té tantes versions diferents com testimonis ho hagin presenciat.
Així, abordar les percepcions individuals,
Dani - Miguel ,
Alt - Baix
Música - Dansa
Gran - Petit
Clàssic - Contemporani
Abans - Ara , on aquestes poden coincidir, ser totalment oposades, o simplement diferents i noves per a laltre interlocutor. Emfatitzar el conflicte que genera en un mateix el discurs de laltre. Una bacanal de desacords que podrien, o no, arribar a un acord. Cadascun daquests llenguatges pot decidir cedir davant la veritat de laltre. Una interpel·lació que dibuixa un camí de corbes, interseccions, o paral·lelismes. Un efecte òptic on dues realitats diferents superposades poden crear una tercera, nova, amb sentit i coherència desconeguda per ells mateixos.
Dos interlocutors amb el seu bagatge i savis en les matèries
Dos entesos dels seus mons respectius
Dos professionals dels seus instruments
Dos experts en el llenguatge propi
Dos adults intel·ligents