Arxiu cos creació pensament
L'animal a l'esquena 2001-2010
Docs
cat | cast | eng 
 Material d'arxiu 

                 Ordenar resultats per :            Mostrar resultats de manera :
        Per ID : Docs Online :            Data    Titol    ID            Ascendent    Descendent
139/15pdfpdfMACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 01/10/2007[10pag]Eng Reader del seminari de Ric Allsopp On Dissemination. Continguts: -"Dissemination" -"Performance & Its Texts" (Documentació) -"Notes on Research" -"What is Choreography?"
139/14pdfpdfMACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 01/01/2008[10pag]Cast Textos utilitzats a les classes de Mercè Saumell: -Saumell, M.: Teatralidad, metateatralidad y dramaturgia en el cine de Carlos Saura. -Abel, L.: Metateatro
139/13pdfpdfMACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 07/04/2008[22pag]Cast Reader del seminari de Marina Garcés Continguts: -Garcés. M.:"Merleau Ponty. La Filosofía del nosotros" -Garcés, M.: "Encarnar la crítica" -Bibliografia
139/8pdfpdfMACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 01/05/2008[20pag]Cast "La poética de la desaparición" Ayara Hernández Assaig final MACAPD 2007-2008
139/9pdfpdfMACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 01/05/2008[18pag]Eng "The poetics of dissapearence" Ayara Hernández Assaig final MACAPD 2007-2008
139/10pdfpdfMACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 01/05/2008[22pag]Cast "Pier Paolo Pasolini CULTIVADOR DE GRIETAS" Ixiar Rozas Assaig final MACAPD 2007-2008
139/11pdfpdfMACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 01/05/2008[22pag]Eng "Pier Paolo Pasolini CULTIVATOR OF CRACKS" Ixiar Rozas Assaig final MACAPD 2007-2008
139/12pdfpdfMACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 02/06/2008[18pag]Eng Voyager I + two motion, myth and recoil of dissemination Assaig de Nicolas Galeazzi pel MACAPD402 Dartington College of Arts
139/1VideodivxMACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 02/06/2008[50min]Eng Evaluacions Juny 1er any/ Presentació Ayara Hernández
139/2VideodivxMACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 02/06/2008[55min]Eng Evaluacions Juny 1er any / Presentació Ixiar Rozas
139/4Video MACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 12/02/2009[1h17min]Eng Evaluacions Febrer 2º any / Presentació Nicolas Galeazzi
139/5Video MACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 12/02/2009[45min]Eng Evaluacions Febrer 2º any / Presentació Nicolas Galeazzi, Ixi Rozas
139/3Video MACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 12/02/2009[1h]Eng Evaluacions Febrer 2º any / Presentació Katy O'Connor
139/6Video MACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 12/02/2009[1h]Eng Evaluacions Febrer 2º any / Presentació Ixi Rozas, Ayara Hernández
139/7Video MACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 12/02/2009[40min]Eng Evaluacions Febrer 2º any / Presentació Ayara Hernández
139/16VideodivxMACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 11/06/2009[49min]Eng Presentació projecte final de Ayara Hernández: "Tracing"
139/17VideodivxMACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 11/06/2009[45min]Eng Presentació projecte final de Ixiar Rozas: "Land-(e)scapes"
139/18VideodivxMACAPD - Màster en la Pràctica de les Arts Contemporànies & Disseminació Dartington College of Arts, L'animal a l'esquena, Universitat de Girona, MASKA, Nova Gorica University 12/06/2009[44min]Cast Entrevista a Ixiar Rozas i Ayara Hernández