Espai en blanc
Espai en blanc és un aposta col.lectiva per fer de nou apassionant el pensament. Es va posar en marxa a Barcelona l'any 2002, amb la intenció de portar la teoria més enllà dels espais que li són reservats (l'acadèmia, les publicacions i l'autoria personal) i fer-ne una eina d'intervenció pràctica i col.lectiva. Des d'aleshores, Espai en Blanc ha obert espais de pensament i d'aprenentatge vinculats als esdeveniments polítics i socials que ens han anat atravessant. Entre
d'altres: Jornades sobre l'Estat-guerra (2003), Barcelona 2004: el feixisme postmodern (2004), les trobades al Bar Horiginal "La terra de ningú a la xarxa dels noms" (2006) i "La societat terapèutica" (2008) o les jornades "La força de l'anonimat" (2008). A més, Espai en Blanc va participar en la creació del llargmetratge "El taxista ful" (2005). Tots els materials escrits d'Espai en Blanc es publiquen una revista anual que porta el mateix nom.


http://www.espaienblanc.net