Daniel Blanchard
Daniel Blanchard (París, 1934) és escriptor, poeta i traductor. Entre
1957 i 1965, junt a C.Castoriadis, C.Lefort i J-F. Lyotard entre d'altres, va participar de les activitats del col.lectiu revolucionari Socialisme o barbarie. L'any 1959 va establir amistat amb Guy Debord, de la Internacional Situacionista, i durant el Maig del 68 va viure inscriure's activament en el Moviment 22 de març i en els Comitès d'Acció. A partir dels anys 70 va marxa als Estats Units. Actualment torna a viure a França. La seva intensa vida política y les seves posteriors crisis, el van portar a escriure una sèrie d'assajos sobre les relacions i tensions entre paraula i experiència, existència i concepte, subjectivitat i teoria, símbol i vida, que en els nostres dies prenen molta actualitat i ens permeten interrogar-nos sobre el sentit, el compromís i la força de les nostres paraules.