Quim Paredes
Experiència professional

1988-1989- Professor de Ciències a l'Institut Sant Francesc de Barcelona
1989-1991- Operador i muntador de vídeo a la productora Eikon Vídeo
1991- Gerent i administrador de la productora 24 imatges x segon
1998-2003-Diversos cursos de formació
2005- Curs d'iniciació a la gravació de vídeo (UdG).
2003-2006 Responsable de l'organització del concurs de realització cinematogràfica Elsa Peretti Foundation

Premis

XXI Premi Joan Xirgo, Consorci de les Gavarres
Premi al projecte del documental « Paisatge i sentiment »

Gust de terra, gust de vi
Premi al documental pedagògic, 17è Festival International des films sur la vigne et le vin