Vera-Miranda
En 2010 presenten Micrología Primera en La Caldera i en 2011 en l’Estruch de Sabadell, dintre del marc 3 processos de creació generat per La Porta. Durant el 2012 presenten Micrología Segunda; El descenso de Facunda Volupta en els Sweets de La Porta (Ataques de escena experimental), en l’Institut del Teatre i en el Teatro Pradillo de Madrid, dintre del marc Ocupaciones, creat  també per La Porta. En 2013 presenten dita peça en el Centro Párraga de Murcia i en 2014 en el Museo de Arte Contemporáneo Santa Mónica dintre del Festival In Situ. Durant aquest mateix any presenten en el Festival Dansa Ara de La Pedrera un embrió de la seva tercera peça escènica, Werner o el azul de los orígenes. Són artistes residents del Graner 2014/2015. En 2015, realitzen tres presentacions obertes del procés de creació de la peça en els espais del Graner i són escollits entre els 6 artistes que formen la Fid 2016 ( Finestra Internacional de la dansa).