Miriam Garlo
Artista plàstica, actriu i professora de Llengua de Signes (LSE), Miriam s’incorpora a la companyia M.A.R com a element fonamental de “Silenci”.