Leo Castro
Llicenciada en Filosofia per la UAB. Inicia la seva formació com a actriu el 1992 a l’Estudi Nany Tuñón (Stanislavski/Strasberg). Inicia la seva formació en dansa el 1996, entrant en contacte amb diverses tècniques contemporànies i creadors com Benoit Lachambre, Ruth Zaporah, Mark Tompkins, Lisa Nelson, María Muñoz, Andrés Corchero, DD Dovilier, Julyen Hamilton i Moreno Bernardi, entre d’altres. Funda el col.lectiu SIAMB el 1999 dedicat a la Improvisació i al Contact Improvisació. Ha treballat com a actriu a TV3/TVC, per al Teatre Nacional de Catalunya (amb Gearge Lavaudant/Thèatre de l’Ódeon i amb Magda Puyo), amb la Cia Senza Tempo, amb la Cia Sol Picó i amb Konic Thtr. A l’actualitat treballa amb el grup Mal Pelo.