Feliu Formosa
Feliu Formosa Torres (Sabadell, 1934), home de teatre, poeta i traductor català.
Llicenciat en Filologia Romànica, amplià estudis en l' àmbit de la Germanística, on ha realitzat la major part del seu treball.
El 1994 va rebre el Premi Nacional de Traducció per el conjunt de la seva obra. Ha traduït al català i al castellà a autors com Bertolt Brecht, Antón Chéjov, Friedrich Schiller o Goethe.