Scott deLahunta
Entre el 1994 i el 1998 ha ensenyat teoria i composició a la School for New Dance Development d´Àmsterdam, i actualment és member de l´equip docent del Master 'Dance Unlimited' sobre investigació I pràctica coreogràfica. Des de l´any 2000 ha estat un 'Research Fellow' al Dartington College of Arts, UK on combina les activitats d´investiació amb les classes. El 2002 va ser nomenat Investigador Afiliat de 'Crucible', una xarxa de support per activitats d´investigació interdisciplinaria a la Universitat de Cambridge, UK. Com a membre del sonsells de redacció de les revistes Performance Research i la més recent Journal of Performance and Digital Media, i com a conseller de Liquid Press, I-Dat de la Universitat de Plymouth, està interessat en la documentació, publicació i disseminació de la investigació referent a les arts escèniqeus, mitjançant plataformes tant tradicionals com emergentes en electrónica.


http://www.writing-research.nl/