Simon Pershigetti
La investigació de Simon Pershigetti es centra en la pràctica preformativa del lloc, la ciutat i el paisatge. Ha realitzat el seu doctorat (Pràctica) en Exploracions equivocades de ciutats: una investigació ambulant sobre polítiques participatives del lloc (Mis-Guided exploration of Cities: an ambulant investigation of participative politics of place). Com a membre central de tEXT Festivals, treballa en la planificació i programació d'una plataforma d'escriptura multi-media anual des de 2002.

Wrights & Sites és un grup de cuatre artistes-investigadors que estan compromesos amb la producció de treballs experimentals, treballs site-especific que utilitzen un ampli ventall de medis. El grup es va formalitzar al 1997, tene la seva seu a Exeter(UK) i està integrat per Stephen Hodge, Simon Persighetti, Phil Smith & Cathy Turner. El seu objectiu és explorar i celebrar l'espai i el lloc a través de la pràctica performativa site-especific, Tours Equivicats, publicacions de Guies Equivocades, "derives", mapeig mitogeogràfic i presentacions públiques i articles. En els darrers anys han començat a explorar maneres de transferir el seu treball a altres entorns, des de ciutats grans fins a illes rurals.

" Des de que vaig treballar a Zàmbia com a professor d'art de teatre durant quatre anys, la imatge de crear un teatre dins del paisatge i després desenvolupar un treball relacionat directament amb el paisatge i la seva gent, va influir i inspirar el meu treball. L'instint intrínsec


del treball teatral barrejat amb les tasques, necessitats i preocupacions de la vida diària son realment idees que molts artistes també comparteixen. L'acte de tallar l'herba abans de qualsevol artifici, normalment connectat amb l'estètica de fer teatre, va ser el que em va portar a considerar més profundament l'impacte i el potencial del treball sobre llocs específics"

http://www.mis-guide.com