Aimar Pérez Galí
Aimar desenvolupa la seva pràctica artística en el camp de la dansa i les arts en viu com a ballarí, coreògraf, investigador, pedagog i escriptor. El seu treball transita per la investigació sobre les relacions entre dansa, pedagogia, història, llenguatge i el desenvolupament de noves metodologies cap a la pràctica performàtica.

http://www.aimarperezgali.com