Marina Garcés
Doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona, Professora de Filosofia de la Universidad de Zaragoza (UZ), Col.laboradora Docent de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Directora de la Fundació Espai en Blanc (www.espaienblanc.net, Materials per a la subversió de la vida).