Ric Allsopp
Cofundaror, junt a Richard Gough i Claire MacDonald, i co-editor de Performance Research, una revista inetrnacionsl sobre la pràctica performativa contemporània, publicada per Routledge, Taylor & Francis. Ha estat també professor adjunt de Performance Research en la Universidad Metropolitana de Manchester. Es cofundador, junto a Scott deLahunta, de Writing Research Associates, una associació internacional que organitza, promou i publica projectes sobre performances contemporània. Ha format part del curs d'Escriptura sobre Performance a Dartington des dels seus inicis al 1994 i ha estat director d'Escritura de 2001 a 2004.

"La relació entre escriptura i performance – els usos i les aplicacions de varies pràctiques d'escriptura per a la performance dins de les classificacions històriques de teatre , música, poesia, literatura - s'han resolt tradicionalment amb una varietat de formes convencionals (que no deixen de donar problemes): el text teatral, el llibret, la lírica. Recentment l'estudi d'aquestes formes, s'ha divorciat de l'estudi de la seva representació: inclòs el treball contemporani sobre la materialitat de l'escriptura que deriva de la filosofia desconstructivista i de la teoria literària, s'ha restringit majorment a l'espai de la pàgina. El treball d'escriptura que s'estén més enllà de la pàgina ha estat marginat i ignorat pel que fa a les relacions entre escriptura i performance.
No obstant, cap a finals del segle XX, estem rodejats d'exemples i models de treballs que relacionen la performance amb l'escriptura. En resum, les relacions convencionals (i sovint no qüestionades) entre l'escriptura i la performance resulten ser inadequades a mida que emergeixen pràctiques artístiques interdisciplinàries i multidisciplinars en resposta a cultures que estan canviant ràpidament

http://www.performance-research.net/