Andrea Díaz
Llicenciada en Belles Arts per la Universidad Complutense de Madrid, l’Acadèmia de Belles Arts de Florència i La Universidad UDLAP de Puebla. Màster en Creació Teatral per la Universidad Carlos III de Madrid. La seva formació tècnica en fotografia, dibuix, escultura i instal·lació, va evolucionar fins a un llenguatge escènica. Entrant definitivament en l’univers del Teatre a on treballa com a directora d’escena, escenògrafa i dramaturga d’espectacles propis que investiguen la imatge com a contenidor de coneixement i memòria social per a crear nous diàlegs entre obra, espai i espectador. Actualment a España és membre de la Junta Directiva del Nuevo Teatro Fronterizo, Presidenta de l’Asociación Lavapiés Barrio de Teatros, membre fundador del grup de recerca plàstica i escènica Investro. A Colòmbia és membre de la Compañía Teatro de Garaje. A més, forma part del col·lectiu d’escenografia Espacio·Telpa (Espanya - Letònia):

http://andreadiazreboredo.com/