Fanclub
Des del 2010 que el col·lectiu de ballarins Fanclub treballa conjuntament, en diferents constel·lacions, amb diferents maneres de producció, sent més o menys conscients del procés col·lectiu dins de la seva pròpia estructura -, així com la seva relació amb altres estructures dins del camp de l'art i de la societat en general. Fanclub és Andrea Deres, Carolina Bäckman, Ellesiv V. Selseng i Sofia Karlsson, i junts conviden a altres artistes que troben interessants per a treballar amb ells en diferents projectes de col·laboració i formats. Fins ara el seu treball inclou produccions de gran i petit format, vídeo art, intervencions en espais especials no escènics, rituals d’escriptura i estructures compartides.
En els darrers dos anys, han començat a articular i entendre quines són les possibilitats, obstacles i potencialitats del seu treball col·lectiu engloba i ara inicien un nou procés per desafiar un cop més la seva percepció i ampliar el seu horitzó en aquesta col·laboració amb Quim Bigas.