Jordi Palet
Director i dramaturg de la companyia Farrés brothers i cia des del 2002. Director i / o dramaturg d’altres companyies, relacionades habitualment amb l’escena perifèrica, com els titelles, el teatre d’ombres, el teatre familiar o el clown. Professor de titelles, objectes i teatre visual a l’Institut del Teatre.