Philip Jeck
Compositor multimedia i performer anglès, va estudiar arts visuals al Dartington College of Arts, Devon, Anglaterra. Va explorar la composició utilitzant treballant amb LPs i utilitzant aparells electrònics a començaments dels 80. Ja ballat en solitari per tota Europa, Japó i Estats Units. Ha composat i interpretat per a companyies de dansa i teatre com Anatomy Performance Co., Yolande Snaith Theatre-dance, Movi e'n'Opera (Viena), Laurie Booth i Steve Paxton. També ha composat música per a pel.lícules de dansa com Beyond Zero (Channel 4) i Pace (BBC 2).