Scott Smith
Es profesor, coreògraf, compositor, balla i treballa en grups mixtes i col.labora en projectes diversos. Ha treballat con Steve Paxton a través del Contact improvisation i el seu Material for the Spine (Material per la columna) així com amb Lisa Nelson i Image Lab en la investigació dels camps sensorials i de la percepció com fonament per la forma i la composició. Ha ballat per tot el món amb companyies de Nova York, Londres i Berlín. Actualment viu al Renge Unit, dona classes a diferents països, composa música en directe i realitza gravacions per dansa i vídeo i du a terme també el seu treball al voltant de la performance, el moviment i el so.