Anna Fontanet
Ballarina, creadora i artista independent amb seu a Barcelona. Les seves creacions giren entorn de l’escolta activa, la composició instantània i la creació d’instruments auto-generatius. Entrellaçant les arts digitals i les arts de moviment en diàleg performatiu i coreogrà?c. L’empeny la curiositat i l’instint.