Ariadna Torner
Ariadna Torner, de formació clàssica i contemporània, explora les possibilitats sonores del violí més enllà de les tècniques convencionals. La seva activitat està centrada en la interpretació, la recerca i creació, la improvisació lliure i els projectes interdisciplinars.