Mila Ercoli
Ballarina, fotògrafa i videoartista. Els seus interessos es troben a la cruïlla entre moviment i imatge. Concep la imatge a partir de la rítmica i el moviment, considerant-ho des d'un imaginari intern cap a la seva imatge externa.