Celeste Alías
Una de les cantants més versàtils i originals del panorama vocal actual del país. En actiu en diverses formacions i col·laboracions, amb el resultat d’una intensa activitat concertística. A nivell interdisciplinar té un fort lligam amb la poesia, la dansa i l'art plàstic.