Alfons Martinell
Alfons Martinell Sempere (Girona, 1948) Doctor en Ciències de la Educació de la Universitat de Girona, és un expert en gestió cultural i polítiques culturals.
Fou Director General de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI).
Ha dirigit la Càtedra UNESCO de Gestió Cultural de la Universitat de Girona. Ha estat el promotor
d' Iberformat, una xarxa de gestió cultural d'àmbit iberoamericà.
Alfons Martinell Sempere s' ha caracteritzat per implantar una nova manera de fer cooperació. A més, la seva metodologia per la formació de gestors culturals ha rebut molts reconeixements.