Xavier Antich
Doctor en Filosofia, professor
d' Estètica i director del Màster en Comunicació i Crítica d' Art de la Universitat de Girona. Ha rebut nombrosos premis pels seus assajos i llibres. Ha publicat un llibre sobre la metafísica d' Aristòtil i diverses traduccions de filòsofs contemporanis, com Merleau-Ponty, Emmanuel Lévinas, Franco Rella y Chantal Mouffe.
Escriu a diverses revistes especialitzades i publicacions col.lectives, fonamentalment sobre diverses qüestions de filosofia, estètica i art contemporani. Forma part del consell redactor de les revistes L' espill (València) i Trame (Venècia), i del suplement Cultura/s del diari La Vanguardia.