Jackie Taffanel
Ballarina i coreògrafa francesa d'origen espanyol nascuda al Marroc. Va estudiar amb Karin Waehner, Ingrid Metzig, Myriam Berns i Jacques Patarozzi. El 1982 va presentar Solament-un i Duo a Montpeller i Avignon amb
Denis Taffanel, el seu
«company de viatge ».
Funda el Groupe Incliné i gaudeix d'un estudi a Montpeller durant 17 anys. La companyia treballa actualment a Perpignan.


http://www.compagnietaffanel.com/