deepblue
deepblue es una companyia i alhora una estructura de producció de performance, dansa, música, vídeo i treballs d'instal·lació establerta a Brussel·les. El nom deepblue fa referència tant a un immens microcosmos com a aquell super-ordinador que per primera vegada va guanyar una partida al ser humà en una partida intel·lectual.
deepblue tracta de trobar un equilibri entre les formes de comunicació humanes i les tecnologies. En totes les produccions queden rastres d'aquesta oposició entre el que és orgànic i el que és artificial.
El vídeo, el so, la llum i la distribució espacial son elements en el desenvolupament de les creacions de la mateixa manera que son els ballarins, performers i públic.

Els seus membres principals son: Heine Røsdal Avdal, Christoph de Boeck, Yukiko Shinozaki.