Conferència  
Examinant el temps de la dansa
La Fontana d'Or (Girona)
El 05/03/2003
Presentació:
El 05/03/2003 a les 19:00 a La Fontana d'Or (Girona)

Nik Haffner
( Nik Haffner )


Conferència a càrrec de Nik Haffner, en la qual, a partir d'una sèrie de vídeos, l'artista va parlar dels diferents aspectes que el temps i la seva mesura presenten en la dansa.



Quin siginificat té quan es diu d'un baillarí que està 'suspès en el temps?, a on i com queda suspès?





26/1 Conferència I [Video > 39min Eng] (05/03/2003) 
26/2 Conferència II [Video > 20min Eng] (05/03/2003) 
26/3 Conferència [Audio > Eng] (05/03/2003) 
 26/4 Tarjetó actividad [Text > Cat] (05/03/2003)