Objectius 
L'objectiu principal de L'animal a l'esquena és instaurar els vincles i les connexions entre creadors, pensadors i públic, de manera que el cos arribi a convertir-se en un "lloc compartit", un lloc a on les experiències físiques es comuniquin i dentifiquin mitjançant tècniques artístiques de representació i presència.


Fer que l'animal a l'esquena sigui també un "lloc compartit" implica crear una estructura física, una estructura de col.laboracions en xarxa i un marc d'investigació que propiciïn un procés acumulatiu, de personalització de l'entorn, de formació i intercanvi dels processos artístics.