Les activitats de suport als creadors i creadores constitueixen l'eix principal del projecte de L’animal a l’esquena, en aquests moments.


L’animal té un model de convocatòria oberta permanent, a partir del qual confeccionem un calendari que permet acollir les propostes dels creadors, compaginant dates i mantenint l'espai necessari per poder situar la resta d'activitats de difusió, divulgació i de formació professional, així com les residències de producció o l’acollida d’artistes provinents dels projectes internacionals.


Els espais que es posen a disposició dels residents són principalment els dedicats al foment del procés de creació, es a dir, nau estudi, espais de recerca, la masia i els espais naturals exteriors. En el cas que es duguin a terme presentacions públiques en aquets mateixos espais, aquest s’adapten per la rebuda del públic.


Les residències poden tractar diferents tipus de continguts: Residència d'investigació-creació: l'objectiu és potenciar el diàleg entre artistes per desenvolupar un treball de creació i investigació. Residència d'escriptura i reflexió: l'objectiu és oferir una situació de concentració en un espai en la masia que permet treballar en silenci. Residència en l'espai natural: l'objectiu és desenvolupar treballs de recerca en l'entorn natural, propostes instal·latives, escultòriques, audiovisuals o científiques.


L’animal a l’esquena, des de fa un temps, diferencia entre projectes externs i propis:
Projectes propis


Companyia resident associada: Mal Pelo (www.malpelo.org)


L’animal dona suport de forma més extensa a un grup d’artistes amb una vinculació artística estreta amb L’animal, oferint-los un espai de treball en diferents períodes al llarg de l’any i proporcionant-los un acompanyament artístic i residències tècniques en el teatre Ateneu de Celrà.


Projectes associats 2023


Xavier Bobés, Girona Baró d’Evel Cirk Cie, França Federica Porello, Celrà Leonor Leal, Andalusia Pep Aymerich, Celrà Marta Izquierdo Muñoz [lodudo] producción, França Mónica Valenciano, Canàries Mariantònia Oliver, Mallorca Miquel Fiol, Mallorca LosInformalls, Barcelona - Madrid Meritxell Colell, Barcelona


Programa anual Són projectes en residència que es programen a partir de les propostes artístiques d’artistas i companyies que arriben via sol·licitud per mail.


Residències en col·laboració Es tracta de residències producte d’un programa de col·laboració amb altres estructures que treballen en l’àmbit del foment a la creació i que impliquen l’intercanvi de residents. Actualment L’animal col·labora amb el Azala – centro de creación, Àlaba - Vitòria, EIMA, Maria de la Salut - Mallorca, A Casa Vella, Ourense-Galícia, i Hammana Artists House, Líban.katrina