Seminari  
Seminari Internacional Escriptura - Cos - Memòria
Museo del Cinema (Girona)
Del 02/12/2005 al 04/12/2005
Presentació:
El 02/12/2005 a les 21:00 a Museo del Cinema (Girona)
El 03/12/2005 a les 21:00 a Museo del Cinema (Girona)

Ric Allsopp, Una Bauer, Redell Olsen, Davide Grassi, Bojana Kunst, Toni Serra, José A. Sánchez
( Ric Allsopp, Una Bauer, Redell Olsen, Davide Grassi, Bojana Kunst, Toni Serra, José A. Sánchez )


El Seminari Internacional "Escriptura – Cos – Memòria" va reunir un grup d'artistes de diferents disciplines, editors i crítics amb la finalitat d'explorar els modes més recents d'articular el discurs i les pràctiques "performatives" contemporànies, la seva relació amb el context i l'espai públic i les seves polítiques; i les estratègies existents per a la seva publicació, presentació i disseminació. En aquest seminari es van presentar diverses publicacions que tracten qüestions al voltant de la disseminació referida al cos, i que estan desenvolupant importants conceptes sobre el cos des d'una perspectiva crítica.

81/1 I Seminari (Museu Cinema) [Video > 57min ] (02/12/2005) 
81/2 II Seminari (Museu Cinema) [Video > 59min ] (02/12/2005) 
81/3 III Seminari (Museu Cinema) [Video > 35min ] (02/12/2005) 
81/4 IV Demokino (Entrevista amb Domenico Quaranta) [Video > 1h ] (02/12/2005) 
81/5 V Demokino (Entrevista amb Domenico Quaranta) [Video > 25min ] (02/12/2005) 
81/6 VI Seminari, conferència Una Bauer [Video > 44min ] (03/12/2005) 
81/7 VII Conferència Ric Allsopp, Redell Olsem [Video > 1h1min ] (03/12/2005) 
81/8 VIII Seminari, final confèrencia Ric Allsopp, Redell Osem/ Sessió tarda [Video > 14min ] (03/12/2005) 
81/9 IX Seminari, sessió tarda [Video > 1h1min ] (03/12/2005) 
81/10 X Seminari, sessió tarda [Video > 19min ] (03/12/2005) 
81/11 XI Seminari, sessió nit [Video > 1h2min ] (03/12/2005) 
81/12 XII Seminari, sessió nit [Video > 22min ] (03/12/2005) 
81/13 Discussió plenària, Museu del cinema [Video > 30min ] (04/12/2005) 
81/14 I Seminari [Audio > 36min Eng] (02/12/2005) 
81/15 II Seminari [Audio > 35min Eng] (02/12/2005) 
81/16 III Seminari (sense so) [Audio > ] (02/12/2005) 
81/17 IV Seminari, Confèrencia Una Bauer [Audio > 40min Eng] (03/12/2005) 
81/18 V Seminari, sessió tarda [Audio > 40min Eng] (03/12/2005) 
81/19 VI Seminari, sessió tarda [Audio > 24min Eng] (03/12/2005) 
81/20 VII Seminari (L'animal a l'esquena) [Audio > 17min Eng] (03/12/2005) 
81/21 VIII Seminari (L'animal a l'esquena) [Audio > 40min Eng] (04/12/2005) 
81/22 IV/b Seminari, confèrencia Ric Allsop, Redell Olsen [Audio > 39min Eng] (03/12/2005) 
 81/23 Tarjetó actividad [Text > Cat] (01/10/2005)