Laboratori L'animal Tardor ManifestFronteraHumana  
photo
Entre Cel i Terra (Bhum !)
L'animal a l'esquena (Celrà)
Del 30/09/2011 al 01/10/2011
Presentació:
El 30/09/2011 a les 18:00 a L'animal a l'esquena (Celrà)
El 01/10/2011 a les 18:00 a L'animal a l'esquena (Celrà)

Jordi Galí
( Jordi Galí, Pep Aymerich, Pep Ramis, Xavier Bobés )


Presentació del laboratori de Jordi Gali amb la col·laboració de Pep Aymerich, Pep Ramis i Xavi Bobés. Procés de construcció en un entorn natural on el cos i l'objecte son l'eix físic i poètic"El meu lligam amb L'animal s'estableix ben aviat, al participar al primer taller de setembre 2001. En aquell moment, l'Steve Paxton planta en mi la primera llavor d'un interès genuí per al gest quotidià d'aquell que treballa la matèria (sigui el cos, com la terra) i que serà definitiu en la meva recerca d'un llenguatge artístic propi. Deu anys i nombroses vingudes a L'animal, tant per a residències de creació com per a participar en els tallers de Mal Pelo, separen aquella primera experiència d'aquesta nova proposta: Entre Cel i Terra". (Jordi Galí)

Entre Cel i Terra" és una proposta d'intercanvi d'experiència artística i de transferència de saber entre els seus participants. D'una part, com a conductor del laboratori, Jordi Galí aporta part del seu bagatge creatiu amb les seves darreres produccions "T" i "Ciel", treballs on la recerca del gest precís de l'artesà, del saber corporal inherent a la practica d'un ofici físic, son font i motor d'una poètica performàtica. I de l'altre, el creuament amb un equip reduït d'experimentats artistes, amb una trajectòria que els aproxima dins del seu propi treball creatiu, sovint solitari i personal, a una poètica lligada al cos i a l'objecte: Pep Ramis, Pep Aymerich i Xavi Bobés

"Entre Cel i Terra" es un laboratori on l'accent està posat en un procés de construcció en un entorn natural a l'exterior i la recerca de solucions noves i imaginatives, on el cos i l'objecte son l'eix físic i poètic. El resultat es presentarà al públic com a proposta performativa al final del període de treball.


Tardor_2011